Λίγα λόγια για τη λίμνη Βιστωνίδα

Λίμνη συνολικής έκτασης 44.000 στρεμμάτων, ευλογημένος τόπος, πλούσιος σε αλιεύματα αλλά και καταφύγιο χιλιάδων φτερωτών επισκεπτών.

Περισσότερα από 260 είδη πουλιών, έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή, από τα οποία 9 είναι παγκοσμίως απειλούμενα, όπως ο Αργυροπελεκάνος, η Νανόχηνα, η Κοκκινόχηνα, η Βαλτόπαπια, το Κεφαλούδι, ο Στικταετός, ο Βασιλαετός, το Κιρκινέζι και η Λεπτομύτα. Πολλά από αυτά αναπαράγονται εδώ, άλλα ξεχειμωνιάζουν ή περιοδικά χρησιμοποιούν τη λίμνη κατά τη μετανάστευσή τους. Περιοχή προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsar, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και από την Ε.Ε. ως περιοχή ειδικής προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Μοναδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το εκκλησάκι του μετοχίου της Μονής Βατοπεδίου, ο Άγιος Νικόλαος.