Δέλτα Νέστου

Το Δέλτα του Νέστου καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση στο νότιο τμήμα των νομών Καβάλας και Ξάνθης. Στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα, (Ν. Ξάνθης) κυριαρχούν οι εκτεταμένες εκτάσεις των αμμοθινών και οι περιοδικοί υγρότοποι. Ο πλούτος της άγριας ζωής είναι μεγάλος και στο μέρος του περίφημου Κοτζά Ορμάν (Μεγάλο ή θρυλικό Δάσος) που έχει απομείνει, το μοναδικό στην Ευρώπη.