Γενικά

Δεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων από μη διαμένοντες στο κάμπινγκ. Οι μη διαμένοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την όμορη παραλία χωρίς να διέρχονται μέσα από το κάμπινγκ. Η διεύθυνση του κάμπινγκ τηρεί αρχείο που διατηρείται με ευθύνη της, για όλα τα άτομα που διαμένουν ή διέμειναν σε αυτό – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε ανήκει στους πελάτες είτε στην επιχείρηση ή σε tour operator.

Για τη λειτουργία της παραλίας του κάμπινγκ, ισχύουν οι κανονισμοί του κράτους για τις παραλίες σε ότι αφορά την πρόληψη του Covid-19.

Συνιστάται να προτιμάται η τηλεφωνική συνεννόηση, όσο αυτό είναι δυνατό σε ότι αφορά παραγγελίες, αγορές υπηρεσιών και αγαθών, εξοπλισμού κλπ. Οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στο αρμόδιο άτομο του κάμπινγκ για την πρόληψη κρουσμάτων Covid-19.

Πρόληψη

Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

Το προσωπικό του κάμπινγκ είναι ενημερωμένο και εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντά του στα εξής: στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, στην εφαρμογή της ατομικής υγιεινής και της κοινωνικής απόστασης, στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού Covid-19, καθώς και στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του κάμπινγκ για την πρόληψη της λοίμωξης Covid-19.

Μέτρα πρόληψης

Με την ευθύνη της διοίκησης του κάμπινγκ θα παρέχονται πληροφορίες στους πελάτες και εκπαίδευση στο προσωπικό για τα μέτρα ατομικής υγιεινής:

 • Τεχνικές υγιεινής χεριών (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών).
 • Μετά από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να πλένονται τα χέρια π.χ. τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού (σάλια, σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως κουπαστές, χειρολαβές κ.α., πριν την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν από το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κλπ.
 • Σε ποιες περιπτώσεις συνίσταται η χρήση αντισηπτικών αντί για πλύσιμο των χεριών (π.χ. εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα).
 • Στη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, και συγκεκριμένα: αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια.
 • Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
 • Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
 • Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκας και γάντια).

Εγκαταστάσεις

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας

Στην είσοδο των εσωτερικών στεγασμένων κοινόχρηστων χώρων του κάμπινγκ θα υπάρχουν σταθμοί αντισηπτικών. Πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η ορθή αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή η κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βήχα και στη συνέχεια απόρριψη αυτού σε πλαστική σακούλα και εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια.

Εγκαταστάσεις υγιεινής

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι πλύσης χεριών, αποδυτήρια, νεροχύτες για το πλύσιμο πιάτων) θα διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις. Θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σύμφωνα με αναρτημένο ενημερωμένο πρόγραμμα με διάλυμα χλωρίνης 0,1% με χρόνο επαφής 10 λεπτών και θα αερίζονται επαρκώς κατά την χρήση. Η διοίκηση του κάμπινγκ θα φροντίσει ώστε να τοποθετηθούν σε διάφορα προσβάσιμα σημεία στους στεγασμένους και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κάδοι απορριμμάτων. Οι νιπτήρες θα είναι συνεχώς εφοδιασμένοι με σαπούνι, χειροπετσέτες και ποδοκίνητους κάδους για τα απορρίμματα. Η τήρηση συγκεκριμένου γραπτού προγράμματος καθαριότητας και ελέγχου θα διασφαλίζει την διατήρηση των συνθηκών υγιεινής των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εστιατόρια, καταστήματα, χώροι αναψυχής για παιδιά και λοιπές εγκαταστάσεις θα λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελλάδας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στις οδηγίες του ΕΦΕΤ και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος

Στο κάμπινγκ θα υπάρχει γραπτό σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού Covid-19 στο οποίο περιγράφεται:

 • Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως ύποπτο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια).
 • Τον αριθμό κλήσης «1135» για την επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα για την αναφορά του περιστατικού και την καθοδήγηση για τη διαχείριση του.
 • Την προσωρινή απομόνωση του περιστατικού μέχρι την ασφαλή μεταφορά του για ιατρική διάγνωση στο κατασκηνωτικό του μέσον εφόσον διαθέτει συρόμενο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (ή εξασφάλιση ενός δωματίου με φυσικό αερισμό σε περίπτωση που διαμένει σε σκηνή, τοποθέτηση χειρουργικής μάσκας στο άτομο που παρουσιάζει συμπτώματα, χορήγηση χαρτομάντιλων, πλαστικής σακούλας για την απόρριψη τους και αντισηπτικό χεριών περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).
 • Χρήση χειρουργικής μάσκας, προστατευτικών γυαλιών, αδιάβροχης ποδιάς με μακριά μανίκια και γαντιών από όποιον εισέρχεται στο χώρο της προσωρινής απομόνωσης (ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός θα απορρίπτεται σε σακούλα και σε καμία περίπτωση δεν θα ξαναχρησιμοποιείται, ενώ μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι).
 • Εξαερισμός του χώρου προσωρινής απομόνωσης, καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και των αντικειμένων μετά την απομάκρυνση του ασθενούς με διάλυμα χλωρίνης 0,1% ή αιθυλικής αλκοόλης 70% με χρόνο επαφής 10 λεπτών ή άλλου απολυμαντικού με αποδεδειγμένη ιοκτόνο δράση.
 • Αναφορά στην αρμόδια υγειονομική αρχή όλων των επαφών του ασθενούς ξεκινώντας δύο ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΕΚΑΒ, τα στοιχεία επικοινωνίας της δομής υγείας που θα πρέπει να μεταφερθεί το ύποπτο περιστατικό, τα στοιχεία επικοινωνίας της υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το κάμπινγκ. Για την εφαρμογή του γραπτού σχεδίου και του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας του κάμπινγκ σε ότι αφορά την πρόληψη περιστατικών Covid-19, στο προσωπικό και στους πελάτες ορίζεται αρμόδιο άτομο του οποίου τα πλήρη στοιχεία αναφέρονται στο γραπτό σχέδιο. Τα περιστατικά και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, καταγράφονται στο βιβλίο περιστατικών Covid-19 του κάμπινγκ που διατηρείται με ευθύνη αρμόδιου ατόμου.