СТАРАТА АВДИРА

На растояние едва 5 км. по главния морски път, се стига до старата Авдира, родината на Демокрит, Протагор  и други философи от древността.

 

Малко извън града се намира древния театър и стадион, а в южната част е византийския акропол на Авдира, строен по времето на епископ Деметрий  (879 с.Хр.).

 

До тях е и пристанището и кея за лодки. В новия град посетете археологическия музей, където е събрана археологическата сбирка от разкопките на старата Авдира.

Работно време: 11.00-14.00. Тел: 25410 51003&51783.