МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

Много близо до къмпинга се намират и лечебните минерални води на Потамия. Те притежават изключителни лечебни качества. Работят само през летния сезон.